تبلیغات
تو و من - استرس شغلی چیست -رند ال آر راس ، الیزابت ام آلتمایر

تو و من

استرس شغلی

( شماره ( ٢٤

چهارشنبه ٤ دی ماه ٨١

استرس شغلی چیست ؟

استرس شغلی را می توان روی هم جمع شدن عامل های استرس زا و آن گونه

وضعیت های مرتبط با شغل دانست آه بیشتر افراد نسبت به استرس زا بودن آن

اتفاق نظر دارند . برای نمونه ، یكی از وضعیت های پر استرس و مرتبط با شغل این است

آه ، از یك سو آارگر یا آارمند در معرض خواست ها یا فشارهای زیاد در محیط آار قرار

بگیرد ، و از سوی دیگر برای برآوردن این خواستها وقت محدودی در اختیار داشته باشد .

و طبیعی است آه چون نمیتواند از پس انجام آنها برآید با ایرادگیری های پی در پی

سرپرستان روبرو می شود . به بیان دیگر ، استرس ناشی از شغل ، استرسی است

آه فرد معینی بر سر شغل معینی دستخوش آن می شود . در این تعریف چند نكته

نهفته است : شخص شاغل تا چه اندازه از تجربه برخوردار است (آارآزموده است یا تازه

آار ) ، میزان قدرت و ضعف او در مقابله با شرایط موجود چقدر است ، و چه نوع

شخصیتی از خود در محیط آار نشان می دهد .

این تعریف ها هر یك در نوع خود مناسب است ؛ زیرا یكی به جنبه های معینی از

محیط آار تأآید دارد ، و دیگری به ویژگی ها و جنبه های معینی از شخصیت فرد توجه

می آند . با این حال ، در این دو نوع تعریف یك نكته از قلم افتاده است ، و آن تأثیر

متقابلی است آه شخص بر محیط و محیط بر شخص دارد . از این رو تعریفی آه از

استرس شغلی ارائه می شود چنین است : آنش متقابل بین شرایط آار و ویژگی

های فردی شاغل به گونه ای است آه خواست های محیط آار ( و در نتیجه ،

فشارهای مرتبط با آن ) بیش از آن است آه فرد بتواند از عهده آنها برآید .

عوامل استرس شغلی در محیط آار

عوامل استرس شغلی در محیط آار عبارتند از : ویژگی های نقش ، ویژگی های

شغل ، روابط میان-فردی ، جو و ساختار سازمانی ، راه و روش های مدیریت منابع

انسانی ، و فن آوری و خصوصیات مادی .

ویژگی های نقش

شناخت عامل های روان شناختی محیط آار را روشی می دانند آه از آن راه می

توان درك درستی از استرس شغلی به دست آورد . در این باره ، پژوهشگران ، به

ویژه با استفاده از نظریه نقش سعی آرده اند مسائل مربوط به استرس را شناسایی

آنند و دریابند آه فشارهای ناشی از نقش تا چه اندازه در پدید آمدن استرس شغلی

تأثیر دارند . بنابر نتیجه این پژوهش ها ، چهار نوع ویژگی برای نقش برشمرده اند : ابهام

نقش ،گرانباری نقش ، آمباری نقش ، و ناسازگاری نقش .

١- ابهام نقش : یكی از عامل های محیط آار آه ممكن است منجر به استرس

شغلی شود ، ابهام نقش نامیده شده است . ابهام نقش را به عنوان یكی از ویژگی

های نقش چنین تعریف آرده اند : وضعیت شغلی معینی آه در آن پاره ای اطلاعات لازم

برای انجام شغل به طور مطلوب ، نارسا یا گمراه آننده اند ، ( در نتیجه فرد نمی داند آه

چه انتظاری از وی برای انجام شغلش دارند ) . ابهام نقش در واقع زمانی به استرس

منجر می شود آه فرد را از بهره وری و پیشرفت باز می دارد .

٢- گرانباری نقش : یكی دیگر از ویژگی های نقش آه آن را منشأ دیگری برای

استرس شغلی می دانند گرانباری نقش است . به این معنی آه اگر فرد نتواند از پس

انجام آاری آه بخشی از شغل معینی است برآید ، دچار استرس خواهد شد .

٣- آمباری نقش : یكی دیگر از ویژگی های نقش را آه در شغل های معینی موجب

استرس در آارآنان می شود ، آمباری نقش نامیده اند ؛ یعنی ، وضعیتی آه در آن از

مهارت های شخص به طور تمام و آامل استفاده نمی شود . به بیان دیگر ، مهارت ها و

توانایی های فرد آمتر از اندازه ممكن به آار گرفته می شوند . در حالی آه گرانباری

نقش گویای خواست های زیادی است ( آه به شاغل تحمیل می شود ) ، آمباری

نقش حكم محدودیت و بازدارندگی را دارد . به طور آلی ، می توان گفت آه آمباری نقش

زمانی پیامد ناخوشایند دارد آه توان آارآنان بیش از آن باشد آه برای شغل محول به آنها

لازم است .

٤- ناسازگاری نقش : طی بررسی های انجام شده ، علاوه بر ابهام نقش ،

ناسازگاری نقش را نیز عامل دیگری شناخته اند آه ممكن است به استرس ناشی از

آار منجر شود. می توان گفت ناسازگاری نقش ، زمانی رخ می دهد آه تن دادن به

مجموعه ای از الزام های شغلی با پذیرش مجموعه دیگری از الزام های شغلی، مغایر و

یا به آل ناممكن است . مانند حسابدار شرآتی آه از او خواسته شود حساب های خلاف

واقع درست آندیا به اصطلاح حسابسازی آند تا مالیاتی را آه به شرآت تعلق می گیرد

آاهش دهد .

ویژگی های شغل

ویژگی های شغل نیز از جمله عوامل دیگری هستند آه ممكن است منجر به استرس

شغلی شوند . نتایج به دست آمده از تحقیقات و بررسی ها گویای آن است آه جنبه

های معینی از محیط آار در استرس شغلی نقش دارند . این ویژگی ها چهار دسته

گوناگون را تشكیل می دهند آه به طور خلاصه عبارتند از : آهنگ آار ، تكرار آار ، نوبت

آاری و ویژگی های مربوط به وظیفه .

روابط آار میان فردی

آیفیت روابط آارآنان در محیط آار ، همواره رابطه مؤثری با استرس شغلی دارد ،

پژوهشگران اظهار آرده اند آه در بررسی ها سه نوع روابط دیده شده است : روابط با

همكاران ، روابط درون گروه های آار ، و روابط با سرپرستان و رهبران .

ساختار و جو سازمانی

ساختارهایی آه قدرت تصمیم گیری بیشتری به آارآنان خود می دهند ،استرس

آمتری ایجاد می آنند . بررسی های انجام شده گویای آن است آه آارآنان سازمان

های مسطح ، رضایت شغلی بیشتری دارند ، عملكرد بهتری دارند ، و از استرس شغلی

آمتر شكوه آرده اند . این آثار متفاوتی را آه ساختارهای سازمانی گوناگون به بار می

آورند ، شاید نتیجه این واقعیت باشد آه هر چه مشارآت آارآنان در تصمیم گیری افزایش

یابد، آاری آه انجام می دهند برایشان پر معناتر میشود ، و چندین احساس در آنها

تقویت می شود ؛ از جمله احساس خود مختاری ، مسئولیت ، اطمینان ، و حس

آنترل و مالكیت .

راه ها و روش های مدیریت منابع انسانی

مجموعه دیگری از عامل های نهفته استرس در محیط آار به شیوه های آار ” در

مدیریت منابع انسانی “ بستگی پیدا می آند . امروزه ، وظیفه منابع انسانی در

بسیاری از سازمان ها در بردارنده اموری است مانند : آموزش ، رشد و توسعه شغلی ،

برنامه ریزی پیگیرانه ، حقوق و مزایا ، برآناری از شغل و آارهای رفاهی و مسائل گوناگون

دیگر .

فن آوری و خصوصیات مادی

در رابطه با متغیرهای مادی ، استرس زمانی رخ می دهد آه حداقل شرایط زیستی و

ایمنی جسمانی حفظ نشده باشد . عوامل مادی استرس در محیط آار عبارتند از :نور

،سر و صدا ،دما ،ارتعاش و حرآت ، هوای آلوده و عامل های ارگونومیك .

منبع :

استرس شغلی

نویسندگان :رند ال آر راس ، الیزابت ام آلتمایر

ترجمه : غلامرضا خواجه پور، ناشر : سازمان مدیریت صنعتی

نظرات() 
hack credit livejasmin
جمعه 4 اسفند 1396 05:47 ق.ظ
من واقعا خوشحال هستم که این پست های وبلاگ را که می گذارند بخوانم
بسیاری از اطلاعات مفید، به خاطر ارائه این گونه آمارها.
cam4 hack tokens password
دوشنبه 16 بهمن 1396 05:34 ب.ظ
من فقط نمی توانستم وبسایت خود را پیش از پیشنهاد دادن به من بفرستم
به شدت دوست معمولی اطلاعات فردی عرضه در بازدید کنندگان خود را؟

به طور مداوم به عقب برمیگردد تا بررسی کند
در پست های جدید
Shoshana
پنجشنبه 16 آذر 1396 08:43 ب.ظ
Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my
4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the
shell to her ear and screamed. There was a hermit
crab inside and it pinched her ear. She never wants to go
back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!
imvu hack
پنجشنبه 9 آذر 1396 08:30 ب.ظ
سلام! این اولین نظر من است، بنابراین من فقط می خواستم فریاد بزنم و بگویم واقعا از خواندن شما لذت می برم
مقالات آیا می توانید سایر وبلاگ ها / وب سایت ها / انجمن های دیگر که همان پوشش را دارند توصیه کنید
فاعل، موضوع؟ خیلی ممنون
confidential std test
جمعه 17 شهریور 1396 10:59 ق.ظ
این موضوعی است که در قلب من قرار دارد... مراقب باشید! هرچند که اطلاعات تماس شما کجا هستند؟
free std testing near me
جمعه 17 شهریور 1396 06:51 ق.ظ
هورا، این چیزی است که من در جستجوی آن بودم، چه مواد!
اینجا در این وبلاگ وجود دارد، با تشکر از مدیر این وب
سایت.
psychic phone reading
جمعه 17 شهریور 1396 04:47 ق.ظ
پست بسیار عالی
cheap phone psychics
جمعه 17 شهریور 1396 03:18 ق.ظ
Hmm به نظر می رسد وبلاگ شما اولین نظر من را می خورد (آن
فوق العاده طولانی بود) بنابراین حدس می زنم فقط آن چه را که من نوشتم خلاصه می کنم
و می گویم، من کاملا از وبلاگ شما لذت می برم.
من هم یک وبلاگ نویس مشتاق وبلاگ هستم، اما من هنوز به دنبال آن هستم
همه چیز. آیا شما برای وبلاگ تازه کار هر گونه راهنمایی دارید؟
نویسندگان من واقعا از آن قدردانی میکنم
std testing near me
جمعه 17 شهریور 1396 01:44 ق.ظ
مقاله آموزنده دقیقا همان چیزی است که من دنبالش بودم
Where is the Achilles heel?
سه شنبه 17 مرداد 1396 06:16 ق.ظ
I truly love your blog.. Great colors & theme. Did you create this web site yourself?

Please reply back as I'm looking to create my own personal website and would like to know where you
got this from or what the theme is named. Kudos!
token generator for chaturbate
پنجشنبه 12 مرداد 1396 08:40 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally,
it seems as though you relied on the video to make your point.
You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your
blog when you could be giving us something informative to read?
Can you stretch to get taller?
یکشنبه 8 مرداد 1396 04:37 ق.ظ
bookmarked!!, I like your site!
Bridget
شنبه 7 مرداد 1396 06:56 ب.ظ
Hi my loved one! I want to say that this post is awesome, great written and come
with almost all significant infos. I'd like to peer
extra posts like this .
How do you treat Achilles tendonitis?
شنبه 7 مرداد 1396 03:10 ب.ظ
Heya this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code
with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding expertise so I
wanted to get guidance from someone with experience. Any help would
be greatly appreciated!
Can you grow taller with exercise?
شنبه 7 مرداد 1396 12:31 ب.ظ
You're so interesting! I do not think I've truly read a single thing like this before.
So nice to find somebody with genuine thoughts on this issue.
Really.. many thanks for starting this up. This site is something that's needed on the web, someone with a bit of originality!
Steve
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:11 ب.ظ
Hi there to all, the contents existing at this web site
are genuinely amazing for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 03:21 ب.ظ
This paragraph is in fact a nice one it assists new the web users, who are wishing in favor of blogging.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 05:02 ق.ظ
Hello my friend! I want to say that this article is
awesome, great written and come with almost all vital infos.
I would like to see more posts like this .
BHW
سه شنبه 22 فروردین 1396 09:23 ق.ظ
I think this is one of the most significant information for me.
And i am glad studying your article. However
wanna commentary on few common issues, The website taste is wonderful, the
articles is actually excellent : D. Just right task, cheers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :