تبلیغات
تو و من - استرس شغلی و مدیریت آن- اكبری دیزگاه

تو و من

چهارشنبه 29 اردیبهشت 1389

استرس شغلی و مدیریت آن- اكبری دیزگاه

نویسنده: faryad ras   طبقه بندی: مدیریت، 

مقدمه

در دهه اخیر موضوع استرس و آثار آن در سازمانها مورد توجه بسیار واقع گردیده است اگر چه در علم پزشكی مساله فشار عصبی و علل و عوارض آن مدتهاست مورد بررسی و تحقیق قرار دارد اما باب این بحث در رفتار سازمانی تازه گشوده شده است.

علیرغم این نظر كه استرسهای مفید نیز وجود دارد و مقداری از فشارهای عصبی برای ایجاد تحرك و تلاش در انسان ضروری است ،زمانی كه بحث استرس مطرح می شود بیشتر به عوارض و ضایعات آن توجه شده  واسترس مضر و مخل مد نظر قرار نمی گیرد.به هرحال استرس اثرات فراوانی بر عملكرد و فعالیتهای اعضای سازمان دارد. مدیران،كاركنان و ارباب رجوع سازمان تحت تاثیر فشارهای عصبی دچار حالات روانی خاصی می شوند و دست به اعمالی می زنند كه مستقیما در باز دهی سازمان منعكس می گردد.فشارهای عصبی دارای آثار جسمانی نیز هست و از این طریق هم به سازمان لطمات شدیدی می آورد. استرسهای حاد نیروی انسانی سازمان را هم ضایع می كند  و هدف سازمان را دستخوش تزلزل می سازد. (سید مهدی الوانی، مدیریت عمومی)

عده ای از صاحبنظران رفتار سازمانی استرس را بیماری شایع قرن نامگذاری كرده اند.شاید هم به راستی دوران ما عصراسترس و فشارهای عصبی است ،دوره ای كه در آن انسان بیش از هر زمان دیگری در معرض عوامل موجد استرس قرار گرفته ودر چنین جهان پر هیاهویی چگونه می توان از استرس اجتناب كرد یا به مصاف و مقابله پرداخت؟عوامل موجد استرس چیست و چگونه می توان آن را مدیریت كرد؟

دراین مقاله برآنیم تا استرس شغلی را تعریف و منشا عوامل ایجاد كننده و نشانه های آن شناخته شود و سرانجام راههای مدیریت استرس بیان گردد. 

 

استرس شغلی چیست؟

استرس شغلی می تواند به عنوان پاسخهای فیزیکی و احساسی مضر تعریف شود و زمانی رخ می دهد که الزامات شغلی با توانایی ها، منابع یا نیازهای كارمندان مطابقت نداشته باشد. استرس شغلی می تواندبه ضعف سلامت وحتی آسیب دیدن افراد منجرشود. همچنین استرس شغلی به عنوان كنش متقابل بین شرایط كاروویژگیهای فردی شاغل، میزان بیش از حد خواست های محیط كار و در نتیجه فشارهای مرتبط با آن است كه فرد بتواند از عهده آن بر آید.

مفهوم استرس شغلی اغلب با چالش، اشتباه می شود، اما این مفاهیم یکی نیستند. چالش به ما، از نظر روانشناسی و فیزیکی، انرژی می دهد، و ما را تحریک می کند که مهارتهای جدید بیاموزیم و بر شغل خود مسلط شویم. هنگام چالش و تلاش شغلی، احساس آرامش و رضایت داریم. بنابراین، چالش یک جزء مهم برای کار سالم و بهره ور است. اهمیت چالش در زندگی کاری ما، احتمالا ً همان چیزی است که افراد می گویند که "کمی استرس برای شما خوبست".

دلایل استرس شغلی چیست؟

تقریبا ً همه معتقدند که استرس شغلی، نتیجه تعامل بین فرد شاغل و شرایط کاری اوست. گرچه نقطه نظرات متفاوتی بر اهمیت مشخصات فردی كاركنان در مقایسه با شرایط کاری به عنوان دلیل اولیه استرس شغلی وجود دارد. این نقطه نظرات متفاوت مهم هستند زیرا طرق مختلفی را برای پیشگیری از استرس در کار، پیشنهاد می کنند.

بر طبق یک مكتب فكری، تفاوت در مشخصات فردی مانند شخصیت و شیوه سازگاری فرد، مهم ترین عوامل در ایجاد استرس كاری در افراد است به عبارت دیگر، چیزی که برای یک نفر استرس زاست ممکن است برای دیگری مهم نباشد. این دیدگاه  استراتژی های پیشگیرانه ای را به دنبال داشته است كه تمركز بر كارمندان و راههایی برای كمك به آنها برای سازگاری با موقعیتهای مختلف شغلی است.

گرچه اهمیت تفاوتهای فردی نمی تواند نادیده گرفته شود، شواهد علمی پیشنهاد می کند که برخی شرایط و موقعیتهای کاری خاص برای اغلب افراد، استرس زا هستند.شواهد موجود از تحقیقات جدید،شرایط و موقعیت محل كاررا در استرس افراد بسیار موثر نشان داده و طراحی مجدد كار را یكی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه داشته است.

 

 

 

چرا مدیران باید نگران استرس شغلی كارمندانشان باشند؟

•        كارمندان پر استرس ممكن است دچار افسردگی یا عصبانیت شوند.

•        كارمندانی كه استرس و فشار زیادی را تحمل می كنند از مرخصی های استعلاجی بیشتری استفاده می كنند.

•        كارمندان ناراضی معمولا پس از اینكه مبالغ زیادی روی آموزش آنها سرمایه گذاری می شود كار راترك، و این مبلغ مجددا باید بر روی یك كارمند جدید سرمایه گذاری شود.

•        استرس شغلی بازدهی و بهره وری  كاركنان را كاهش می دهد.

•        اشتباهات انجام گرفته توسط كارمندان پر استرس باعث كارهای با كیفیت پایین می شود.

•        افرادی كه استرس بسیار زیادی را متحمل می شوند توجه كمتری به انجام كار خود دارند و احتمال این وجود دارد كه در اثر غفلت از تجهیزات كاری به خودشان یا دیگران آسیب برسانند.

نگرش *NIOSH به استرس شغلی

بر اساس تجربه و تحقیق، NIOSH با این نظر موافق است که شرایط کاری نقش اساسی در ایجاد استرس شغلی دارد. گرچه، نقش عوامل فردی را انکار نمی کند. بر طبق نظر NIOSH، در معرض شرایط کاری استرس زا قرار گرفتن می تواند تأثیر مستقیم بر امنیت و سلامت کاركنان داشته باشد. اما همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است، عوامل فردی و سایر عوامل موقعیتی می توانندجهت تقویت یا تضعیف این تاثیر مداخله كنند. نمونه هایی از عوامل فردی و موقعیتی که می توانند به کاهش اثرات شرایط کاری استرس زا کمک کنند شامل موارد زیر است:

·        تعادل بین کار و خانواده یا زندگی شخصی.

·        یك شبکه حمایتی دوستان و همکاران.

.        دیدگاه آرام و مثبت.

 

 

طبق موسسه ملی بهداشت و ایمنی حرفه ای(NIOSH)*برخی از علائم هشدار دهنده استرس شغلی عبارتند از:

•        سردرد

•        اختلالات خواب

•        مشكل در تمركز

•        تند مزاجی

•        اختلال در گوارش

•        نارضایتی از كار

•        ضعیف بودن روحیه

شرایط شغلی که ممکن است منجر به استرس شود:

طراحی وظایف: حجم كار زیاد، كم بودن ساعات استراحت، ساعات و شیفت کاری طولانی؛ كارهای روتین که اساسا ً مفهومی ندارندو از مهارت کارمند استفاده نمی کنند، و حس کنترل در آنها کم است.

سبک مدیریت: فقدان مشارکت توسط كارمندان در تصمیم گیری، ارتباطات ضعیف در سازمان، فقدان سیاستهای خانواده دوستی

روابط بین شخصی: محیط اجتماعی ضعیف و فقدان حمایت یا کمک از طرف همکاران یا مافوقها.

نقش های کاری: توقعات شغلی متعارض یا نامطمئن، مسئولیت بیش از اندازه

نگرانی های کاری: عدم امنیت شغلی و فقدان فرصت برای رشد، پیشرفت، یا ارتقاء؛ تغییرات سریع برای آنچه که کارمندان برای آن آماده نیستند.

شرایط محیطی: شرایط ناخوشایند یا خطرناک فیزیکی از قبیل: شلوغی، سرو صدا، آلودگی هوا، یا مشكلات ارگو نومیكی.

ارزشهای جامعه:وقتی ارزشهای جامعه در میان افراد مختلف باشد ممكن است باعث ایجاد استرس شود.هر جامعه ای ارزشهای خاص خود را دارد كه افراد در مراجعه به آنها در صورت عدم آشنایی و رفتار درست ممكن است دچار استرس شوند.

فشار كاری كم: انجام دادن كار كم نیز یكی از علل استرس است.درماندگی سر رفتن حوصله،نار ضایتی سلامتی را كاهش می دهد

استرس و عملكرد كاری

سطوحی از استرس ممكن است به بهتر شدن عملكرد كاری كمك كنند.شكل پایین ارتباط بین استرس و عملكرد كاری را نشان می دهد. وقتی استرس وجود ندارد چالشهای كاری وجود نخواهد داشت.كسالت و و ناتوانی افزایش یافته و بر روی عملكرد اثر منفی می گذارد.چنانكه استرس افزایش پیدا كند عملكرد به سمت بهبود می رود و كاركنان آمادگی ذهنی و روانی بالایی برای رویایی با چالشها پیدا می كنند.

بعضی تحریكها مفید هستند و كاركنان را برای رسیدن به احساس موفقیت و رضایت شغلی فعال می كند. حال اگر مقدار استرس از سطح بهینه فراتر رود تقاضاهای زیاد از حد كاركنان افزایش می یابد و سطح عملكرد افت می كند.این نقطه توان هماهنگی كاركنان از بین رفته،تصمیم گیری برای آنها مشكل شده و رفتارهای نامتعادل بروز می دهد.همچنین اگر استرس از حد معینی بیشتر شود عملكرد بدتر شده و كاركنان با درهم شكستكی ذهنی و فیزیكی روبرو می شوند.

استرس، سلامتی و بهره وری

برخی مدیران فكر می کنند که شرایط کاری استرس زا، لازم است و اینكه سازمانها برای اینکه در اقتصاد بهره ور و سود آور امروزی باقی بمانند باید بر کاركنان فشار وارد آورند و مسائل مربوط به سلامت را کنار بگذارند. اما یافته های تحقیقاتی خلاف این نظر را دارند. مطالعات نشان می دهند که شرایط کاری استرس زا در واقع همراه با افزایش غیبت، تأخیر، و تمایل كاركنان به ترك شغلشان در ارتباط می باشد.

تحقیق NIOSH ویژگیهای سازمانی كه با هر دوی سلامتی(كار با استرس پایین) و بهره وری در ارتباط است را شناسایی كرده است. مثالهایی از این خصوصیات شامل موارد زیر است:

·        تشخیص کارمندان بخاطر عملكرد كاری خوبشان

·        فرصتهایی برای پیشرفت شغلی

·        فرهنگ سازمانی که برای کاركنان  ارزش قائل باشند.

·        کارهای مدیریتی که با ارزشهای سازمانی سازگار هستند.

در مورد استرس شغلی چه می توان انجام داد؟

مدیریت استرس:. تقریبا ً نیمی از شرکتهای بزرگ در ایالات متحده، چند نوع آموزش مدیریت استرس را برای نیروی کارشان، تدارک می بینند. برنامه های مدیریت استرس به کارگران راجع به ماهیت و منابع استرس، اثرات استرس بر سلامت، و مهارتهای شخصی برای کاهش استرس، تعلیم می دهد به طور مثال، تمرین های مدیریت زمان یا استراحت.

آموزش مدیریت استرس ممکن است به سرعت نشانه های استرس را کاهش دهد مانند مشکلات اضطراب و اختلال درخواب؛ همچنین مزیت به صرفه بودن و سهولت اجرا را دارند. گرچه، برنامه های مدیریت استرس دو ضرر مهم هم دارند:

·        اثرات مفیداین آموزشها روی علائم استرس اغلب کوتاه مدت هستند.

·        این آموزشها اغلب اهمیت دلایل ریشه ای استرس را انکار می کنند زیرا بر کارمند متمرکز هستند نه بر محیط.

تغییر سازمانی: یكی از راههای كاهش استرس شغلی دعوت از مشاوران و كارشناسان جهت مشاوره در زمینه راههای توصیه شده در بهبود شرایط كاری می باشد. این نگرش مستقیم ترین راه برای کاهش استرس در کار است. که شامل شناسایی جنبه های موفق كار و طراحی استراتژیها یی برای كاهش یا حذف عوامل استرس زا می باشد. مزیت نگرش این است که به طور مستقیم با دلایل ریشه ای استرس در کار سروکار دارد. گرچه، مدیران گاهی با این نگرش موافق نیستند. زیرا باعث تغییرات در کارهای معمول یا برنامه های تولیدی، یا تغییراتی در ساختار سازمانی می شود.

به عنوان یک قاعده کلی، فعالیتهایی كه برای کاهش استرس شغلی درمحل كار انجام می گیرند باید اولویت را تغییرات سازمانی برای بهبود شرایط كاری قرار دهند. اما حتی دقیق ترین اثرات بهبود شرایط کار برای حذف استرس به طور کامل برای تمام کارمندان، بعید هست. به این دلیل، یک ترکیبی از تغییرات سازمانی و مدیریت استرس اغلب مفیدترین نگرش برای پیشگیری ازایجاد استرس درمحل كار می باشد.

پیشگیری از استرس شغلی

هیچ رویكرد استاندارد شده ای برای توسعه یک برنامه پیشگیری استرس وجود ندارد. طراحی برنامه و راه حل های مناسب توسط چند عامل تحت تأثیر قرار می گیرند : اندازه و پیچیدگی سازمان، منابع در دسترس، و به ویژه انواع منحصر بفرد مسائل استرس در مواجه با سازمان.

گرچه ممکن نیست که یک توصیه جهانی برای پیشگیری استرس در کار، ارائه داد،اما ارائه دستورالعمل هایی بر فرایند پیشگیری استرس در سازمان ها ممکن است. در تمام موقعیت ها، فرایندی برای برنامه های پیشگیری استرس شامل سه مرحله متمایز می شود: تعیین مشکل، مداخله، و ارزیابی. برای موفقیت این پروسه، سازمان ها نیاز دارند که به طور كامل آماده شوند. حداقل  آمادگی برای برنامه جلوگیری از استرس شامل موارد زیر می باشد:

·        ایجاد آگاهی عمومی در باره استرس شغلی (دلایل، هزینه ها، و کنترل)

·        اطمینان از تعهد و حمایت مدیران مافوق از برنامه

·        مشاركت كارمندان ودر گیر شدن در تمام مراحل برنامه

·        ایجاد ظرفیت فنی برای هدایت برنامه (به طور مثال، آموزش تخصصی برای کارمندان یا استفاده از مشاوران استرس شغلی).

  مشاركت كارمندان به همراه مدیران با هم در یک کمیته یاكارگروه حل مشکل می تواند یک نگرش ویژه ومفید برای توسعه برنامه پیشگیری استرس باشد.

مراحل پیشگیری

قوانین اخلاقی ،سلامتی ،شكایات شغلی و جابجایی كاركنان اغلب اولین علائم استرس شغلی را فراهم می كند. اما گاهی هیچ نشانه ای وجود ندارد، به ویژه اگر کارمندان نگران از دست دادن شغلشان باشند. فقدان نشانه های آشکار یا گسترده، یک دلیل خوبی برای برطرف کردن نگرانی های استرس شغلی یا به حداقل رساندن اهمیت برنامه پیشگیری نیست.

مرحله 1 شناسایی مشکل: بهترین روش برای کشف گستره منابع ایجاد استرس در یک سازمان، تا حدودی به اندازه سازمان و منابع در دسترس بستگی دارد. بحث گروهی بین مدیران، نمایندگان کارگران، و کارمندان می تواند منابع غنی ای از اطلاعات را فراهم كند. چنین مباحثی ممکن است تمام آنچیزی باشد که برای درمان استرس در یک سازمان کوچک لازم باشد. در یک سازمان بزرگتر، چنین مباحثاتی برای کمک به طراحی بررسیهای رسمی برای جمع آوری داده ها راجع به شرایط شغلی استرس زا از تعداد زیاد کارمندان می تواند استفاده شود.

بدون توجه به روش بکار رفته برای جمع آوری اطلاعات، داده ها باید شامل درک کارمندان از شرایط کاریشان باشد و سطوح استرس، سلامت، و رضایت را در برگیرد. فهرست شرایط کاری که ممکن است منجر شود به استرس  و علائم هشدار دهنده و اثرات استرس  نقاط شروع خوبی را برای تصمیم گیری در مورد اطلاعات جمع آوری شده، فراهم می كند.

معیارهای عینی مانند غیبت، بیماری و میزان جابجایی كاركنان، یا مشكلات عملكردی می توانند دلایلی برای حضور استرس شغلی باشند.گرچه، این معیارها تنها نشان دهنده های غیر دقیق استرس شغلی هستند.

اطلاعات حاصل ازاین بحثها، بررسی ها، و سایر منابع برای پاسخ به سوالاتی راجع به شناسایی مشکلات استرس و شرایط شغلی که ممکن است مسئول باشند باید خلاصه بندی و تحلیل شوندبه طور مثال، آیا مشکلات در خارج از سازمان وجود دارند یا تنها به اداره یا شغلهای ویژه ای محدود می شوند؟

·        گروه بحث و مناظره با کارمندان ایجاد کنید.

·        یک بررسی از کارمندان طراحی کنید.

·        درک کارمندان را ازموقعیت، استرس، سلامت و رضایت شغلی، اندازه گیری کنید.

·        اطلاعات عینی را جمع آوری کنید.

·        اطلاعات را برای شناسایی موقعیت های مشکلات و شرایط شغلی استرس زا، تحلیل کنید.    

  مرحله 2 طراحی و اجرای مداخله ها: از آنجاییکه منابع استرس در کار تعیین شده اند و جنبه های این مسئله درک می شود، این مرحله برای طرح و اجرای استراتژی مداخله،تنظیم می شود.

در سازمان های کوچک، مباحث غیر رسمی که به شناسایی مشکلات استرس کمک می كند، ممکن است عقاید مثمر ثمری را نیز برای پیشگیری بوجود آورد. در سازمانهای بزرگ یك فرایند رسمی ممكن است نیاز باشد. مشکلات مسلم، مانند محیط کار خصوت آمیز، ممکن است در سازمان فراگیر باشد و احتیاج به مداخله های گسترده در سازمان داشته باشد. سایر مشکلات مانند سنگینی کار افزوده ممکن است تنها در برخی ادارات وجود داشته باشد و بنابراین احتیاج به راه حلهای دقیق تری مانند طراحی مجدد روش انجام شغل داشته باشند. برخی مداخله ها ممکن است به سرعت اجرا شوند (به طور مثال بهبود ارتباطات، آموزش مدیریت استرس)، اما سایرین ممکن است احتیاج به زمان اضافه برای اجرا داشته باشند (به طور مثال طراحی مجدد شغل).

قبل از اینکه هر مداخله ای رخ دهد، کارمندان باید راجع به اعمالی که باید انجام دهند و زمان آن، اطلاع داشته باشند. یک کار آغازی، مانند یک ملاقات رو در رو ممکن است برای این منظور مفید باشد.

·        منبع استرس را برای تغییر، هدف قرار دهید.

·        استراتژی های مداخله را پیشنهاد و اولویت بندی کنید.

·        مداخله های برنامه ریزی شده را به کارمندان منتقل کنید.

·        مداخله ها را اجرا کنید.

  

 

 

 

 

مرحله 3- مداخله ها را ارزیابی کنید: ارزیابی یک مرحله ضروری در فرایند مداخله است. ارزیابی برای تعیین اینکه آیا مداخله اثرات مطلوب را بوجود می آورد یا نه. و آیا تغییرات در مسیر مورد نیاز است یا نه ضروری است.

چارچوب های زمانی برای ارزیابی مداخله ها باید ایجاد شوند. مداخله ها شامل تغییر سازمانی باید هم امنیت کوتاه مدت و هم طولانی مدت را دریافت کند. ارزیابی های کوتاه مدت ممکن است هر سه ماه یکبار برای تعیین سریع تأثیر برنامه یا نیاز ممکن برای تغییر مجدد انجام شوند. بسیاری از مداخله ها ممکن است اثرات اولیه را بوجود آورند که پابرجا نیستند. ارزیابی های طولانی مدت اغلب به طور سالانه انجام می شوند و برای تعیین اینکه مداخله ها اثرات طولانی مدت بوجود می آورند یا نه، لازم هستند.

ارزیابی ها باید بر همان نوع اطلاعات جمع آوری شده در طی مرحله تعیین مشکل متمرکز باشند، شامل اطلاعاتی از کارمندان راجع به شرایط کاری، سطوح استرس درک شده، مشکلات سلامت، و رضایت. استنباط کارمندان معمولا ً حساس ترین معیار برای شرایط کاری استرس زا هستند و اغلب اولین شاخص مداخله اثربخش را فراهم می كند. با افزودن معیار های عینی مانند غیبت و هزینه های مراقبت سلامت ممکن است همچنین مفید باشند. گرچه، اثرات مداخلات استرس شغلی بر چنین معیار هایی تمایل دارند که کمتر واضح باشند و زمان زیادی را برای آشكار شدن می گیرد.

فرایند پیشگیری استرس شغلی با ارزیابی خاتمه نمی یابد. در عوض، پیشگیری استرس شغلی باید مانند یک فرایند مستمر نگریسته شودکه اطلاعات ارزیابی را برای اصلاح یا تغییر مسیر استراتژی مداخله، استفاده می کند.

·        هردوارزیابی های کوتاه مدت و بلند مدت را انجام دهید.

·        استنباط کارمندان را از شرایط، استرس، سلامت، و رضایت شغلی را اندازه گیری کنید.

·        معیارهای عینی را در نظر بگیرید.

·        استراتژی مداخله را اصلاح کنید و به مرحله 1 برگردید.

 

 ده مهارت برتر مدیریت استرس

در زیر ده مورد از مهارتهایی كه كاركنان برای كاهش استرس شغلی می توانند انجام دهند آورده شده است:

1.      تأمل کن! به خاطر داشته باش که آرامش و سلامت ذهن تو مهم تر از هر آنچیزی است که در حال حاضر در مورد آن استرس داری.

2.      چند نفس عمیق و فکورانه بکش و سعی کن مشکل خود را در ژرف نمایی قرار دهی. از خود سوال کن "آیا این مشکل تا یک سال دیگر باقی می ماند؟ یا تا ده سال می ماند؟" اگر پاسخ "نه" است، پس بسیار سخت گیر هستید.  

3.      کار دیگری به غیر از آنچه که در حال حاضر انجام می دهید و سبب استرس شماست، انجام دهید. می توانید کتابی بخوانید، به یک دوست تلفن بزنید، یک فیلم تماشا کنید، پیاده روی کنید یا هر چیز دیگر. وقتی که احساس می کنید که تمایل به پرخاشگری دارید، کار شما بازده ندارد. تنها 10 دقیقه طول می کشد که سطح استرس شما کاهش یابد!

4.      استرس دیگران را تقبل نکنید و به خاطر داشته باشید که شما می توانید تنها خودتان را تغییر دهید نه دیگران را.

5.      آنچه که می توانید تغییر دهید را شناسایی کنید. بپذیرید که چیزهایی وجود دارند که شما هرگز تغییر نخواهید داد.

6.      تا جاییکه ممکن است زندگی خویش را سهل کنید. تصمیم بگیرید که کدام فعالیت ها بیشترین ارزش را برای شما دارند، و چیزهایی را که ارزش ندارند، حذف کنید.

7.      دوره های استراحت را برنامه ریزی کنید و مطمئن باشید که آن استراحت ها را خواهید داشت قبل از آنکه خیلی فرسوده شوید.

8.      وظایف با بیشترین استرس یا سخت ترین کارها را اول از همه در طول روز انجام دهید و برنامه ریزی کنید. زیرا زمانی است که شما بیشترین انعطاف پذیری را در مقابل استرس دارید و که باعث از بین رفتن منبع استرس خواهد شد.

9.      شجاعت نا کامل بودن را داشته باشید.

10.  حس شوخ طبعی در مورد مسائل داشته باشید. زندگی یک سیرک سه حلقه ای است. بخندید!

نظرات() 
Trey
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:50 ب.ظ
It's in reality a nice and useful piece of information. I'm satisfied that you shared this useful info with us.

Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.
Can you get an operation to make you taller?
دوشنبه 16 مرداد 1396 10:04 ب.ظ
Amazing issues here. I am very satisfied to look your post.
Thank you so much and I'm looking forward to touch you. Will
you kindly drop me a mail?
What causes painful Achilles tendon?
یکشنبه 15 مرداد 1396 01:33 ق.ظ
Hi there, yup this post is truly pleasant and I have learned lot of things from it on the topic of blogging.
thanks.
shaynaHarmon.jimdo.com
جمعه 13 مرداد 1396 01:22 ب.ظ
Definitely believe that that you said. Your favourite reason seemed to be at the internet the easiest thing to have in mind of.
I say to you, I certainly get irked while people think about concerns that they just don't understand about.

You managed to hit the nail upon the top and outlined out the whole thing without having side-effects , folks can take a signal.
Will likely be again to get more. Thanks
Can you increase your height by stretching?
شنبه 7 مرداد 1396 09:19 ب.ظ
Greetings! I know this is kind of off topic but
I was wondering which blog platform are you using for this
site? I'm getting sick and tired of Wordpress because I've
had problems with hackers and I'm looking at options for another platform.
I would be great if you could point me in the direction of a good platform.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :